Ceturkšņa pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem

Neauditētu 2021. gada 3 mēnešu konsolidētu finanšu informāciju plānots publicēt līdz - 2021. gada 30. maijam.