ZAĻI DOMĀS UN DARBOS – LIELĀ TALKA ARĪ PIE MUMS

2. maijs, 2018

Jau ceturto gadu pēc kārtas arī AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kolektīvs kopā ar savām ģimenēm aizvadīja Lielo Talku. Kamēr lielie talkotāji veica sakopšanas darbus uzņēmumam piegulošajā teritorijā, tikmēr mazākie stādīja egļu sēklas podiņos ar domu, ka izaugušos egļu stādus nākamgad iestādīs zemē. Šos podiņus turēsim uzņēmumā un raudzīsimies, kā eglītes augs.

Lielā Talkas inciatīva šogad norisinājās 28.aprīlī visā Latvijā. Lielās Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, un tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp apkārtējā vidē.

Par zaļāku Latviju un Valmieru!