Vizītē AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ierodas Klimata un enerģētikas ministrs

22. janvāris, 2024

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA viesos uzņēma Klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni un delegāciju. Tikšanās galvenais mērķis bija iepazīt uzņēmumu.

Tikšanās laikā uzņēmuma valdes loceklis Ģirts Vēveris izklāstīja uzņēmuma 60 gadu ilgo pieredzi un stikla šķiedras nozares specifiku, iekļaujot mūsu uzņēmuma izaicinājumu stūrakmeņus pēdējos gados, kā lielo eksporta nozīmi mūsu uzņēmuma attīstībā. Savukārt kādreizējais, ilggadējais uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, tagadējais padomnieks Andris Oskars Brutāns dalījās ar pēdējo pāris gadu laikā augošajām energoresursu izmaksām un patēriņu uzņēmumā, kas ir pamatu pamats, lai varētu nodrošināt nepārtrauktu ražošanu.

“2022. gada un šī brīža energocenas ir tās, kas ietekmē mūsu uzņēmuma attīstību un konkurētspēju. Finanšu līdzekļus, kurus mēs varētu ieguldīt uzņēmuma un GRUPAS attīstībā, esam spiesti novirzīt enerģijas piegādātājiem. Mums kā energoietilpīgam uzņēmumam nav iespējas atteikties no energoresursiem, kas nodrošina mūsu pamatdarbību un ražošanu. Uzskatu, ka ir jārod risinājumi, atbalsta instrumenti energoietilpīgiem uzņēmumiem arī no valsts puses, kas palīdzētu turpināt iesākto attīstības ceļu un celtu konkurētspēju globalajā stikla šķiedras tirgū, starp līdzīgiem industrijas uzņēmumiem, kuriem valsts atbalsts ir ievērojami lielāks,” stāsta valdes loceklis Ģirts Vēveris. 

Valmierā vizītē viesojās Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, parlamentārais sekretārs Jānis Irbe, ministra biroja vadītāja Krista Garkalne un ministra padomniece komunikācijas jautājumos Santa Vaļuma.