Visas AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas būs publiskajā apgrozībā

17. jūlijs, 2018

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA prospekts par 12 408 955 uzrādītāja akciju iekļaušanu AS NASDAQ Riga Baltijas Otrajā sarakstā.

Ar šo publicējam AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA prospektu par 12 408 955 uzrādītāja akciju iekļaušanu AS NASDAQ Riga Baltijas Otrajā sarakstā, kas sastāv no kopsavilkuma, vērtspapīru apraksta un akciju reģistrācijas dokumenta.

Lēmums par slēgtās emisijas akciju konvertāciju un iekļaušanu regulētajā tirgū tika pieņemts 4. decembrī notikušajā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ārkārtas akcionāru sapulcē.

Kopējais AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju skaits ir 23 903 205, no kurām regulētajā tirgū līdz šim bija 11 494 250 vērstpapīri, bet 12 408 955 bija slēgtās emisijas akcijas, kuras nebija iekļautas regulētajā vērtspapīru tirgū. Pēc šo 12 408 955  miljonu akciju konvertācijas un iekļaušanas biržā – visas AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas būs regulētajā tirgū.

Prospekta: