Vēl draudzīgāks ģimenēm

24. februāris, 2016

AS „Valmieras stikla šķiedra” pieteikusies dalībai Labklājības ministrijas īstenotajā Eiropas Savienības projektā “Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku”, kura mērķauditorija ir darbinieki, kuri strādā ārpus standarta darba laika – vakaros, naktīs, arī brīvdienās un svētku dienās. Projekts sāksies 2016.gada aprīlī un AS „Valmieras stikla šķiedra” darbiniekiem būs iespējams izvēlēties divas no sākotnēji trim piedāvātajām bērnu pieskatīšanas iespējām – individuālus kvalificētas aukles pakalpojumus darbinieka vai aukles dzīves vietā vai kolektīvu bērnu pieskatīšanas iespēju, bērnu atstājot bērnu dārzā, kas būs atvērts arī vēlāk vakaros, pa nakti, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Interesi par šo iespēju līdz šim izteikuši jau 22 darbinieki, tostarp arī 3 ģimenes, kurās abi vecāki uzņēmumā strādā nestandarta darba laiku.

„Uzņēmuma ražošana notiek 24h diennaktī, līdz ar to lielākajai daļai darbinieku ir nestandarta darba laiks. Vēlamies radīt darbiniekiem, kuriem ar pirmsskolas vecuma bērni, papildus iespējas savienot un sabalansēt nestandarta darba laiku un laiku ģimenē, tāpēc aktīvi iesaistāmies šajā Labklājības ministrijas pilota projektā,” saka AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes locekle - personāla vadības direktore Doloresa Volkopa.

Paredzēts, ka Labklājības ministrijas pilotprojektā, kas tiek līdzfinansēts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas ietvaros, nodrošinās subsidētu bērnu uzraudzības pakalpojumu ar mērķi attīstīt šo ideju ilgtermiņā arī pēc projekta noslēgšanās. Pakalpojums tiks līdzfinansēts 10 mēnešus, pakāpeniski pārejot uz darba devēja un darba ņēmēja finansējumu, kā arī, iespējams, valsts un pašvaldības līdzfinansējumu. Pirms pakalpojuma sniegšanas starp iesaistītājām pusēm tiks noslēgts līgums.

„Ļoti pozitīvi vērtēju šādu projektu, jo tas vismaz daļēji var palīdzēt atrisināt tās problēmas, kas rodas nestandarta darba laiku strādājošajiem vecākiem. Domāju, ka daudziem svarīgs aspekts noteikti varētu būt arī mazākas finansiālās izmaksas par aukli, kura ir nepieciešama nestandarta darba laiku strādājošajiem, lai nodrošinātu pirmsskolas vecuma bērna uzraudzību arī ārpus bērnudārza darba laikiem,” projekta nozīmību akcentē Zigmunds Valeskalns, Teksturēšanas un šķeterēšanas nodaļas maiņu vadītājs.

„Mēs pastāvīgi domājām kā atbalstīt esošos darbiniekus un ieinteresēt jaunus, tāpēc mērķtiecīgi veicam investīcijas sociālās vides uzlabošanā un darbiniekiem draudzīgu pasākumu radīšanā. Prieks, ka kolektīvā ir daudz jaunu darbinieku un ģimeņu. Līdzās minētajam projektam kopā ar darbinieku pārstāvjiem Koplīgumā esam akcentējuši veselības aizsardzību, kvalifikācijas paaugstināšanu un mūžizglītošanos, kā arī darba un brīvā laika balansu gan piešķirot papildus brīvas dienas, gan organizējot kopīgās atpūtas aktivitātes,” uzsver Doloresa Volkopa, AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes locekle - personāla vadības direktore.