Valmiera Glass USA Corp saņem ISO 9001:2008

7. marts, 2016

Valmiera Glass USA Corp pirmo reizi saņēmusi kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001:2008.

AS „Valmieras stikla šķiedra” biznesa procesu speciāliste Vija Liepiņa: „Lai sertifikācija būtu sekmīga, 2015.gada vasarā veicām darbinieku apmācību un īstenojām iekšējos auditus. Sertifikāta iegūšana ir apstiprinājums, ka Valmiera Glass USA Corp strādā pēc starptautiski atzītiem uzņēmējdarbības standartiem. ISO sertifikāts ir kvalitātes garantija, ka uzņēmumā ir definēta un īstenota sistematizēta procesu uzraudzība un noteiktas atbildības normas.”

Turpinot Valmiera Glass Grupas izaugsmi, līdz 2018.gadam plānots iegūt jaunāko ISO 9001:2015 standartu akciju sabiedrībai „Valmieras stikla šķiedra”. „Lai arī tāls ceļš ejams, esam parādījuši, ka spējam strādāt atbilstoši starptautiski ieviestiem standartiem un sekmīgi izpildīt to prasības,” saka V.Liepiņa.

Ikgadējais sertifikāta uzraudzības audits AS „Valmieras stikla šķiedra” notika šī gada martā, savukārt Valmiera Glass USA Corp tas paredzēts 2017.gada janvārī.