Vadības maiņa AS „Valmieras stikla šķiedra”

1. jūnijs, 2015

Maija beigās Valmiera Glass Grupas mātes uzņēmumā AS „Valmieras stikla šķiedra” notikušas pārmaiņas uzņēmuma vadībā. No 2015.gada 29.maija par uzņēmuma valdes priekšsēdētāju un prezidentu ievēlēts Andre Heinz Schwiontek, kurš vadības stafeti pārņēmis no Andra Oskara Brutāna. Par valdes priekšsēdētāja vietnieku un viceprezidentu apstiprināts Dainis Šēnbergs.

Jaunā AS „Valmieras stikla šķiedra” valde strādās šādā sastāvā: Andre Heinz Schwiontek, Dainis Šēnbergs, Stefan Jugel, Hans-Joachim Häusler un jaunievēlētā Doloresa Volkopa, kura kopš 2011.gada strādā AS „Valmieras stikla šķiedra” personāla vadītājas amatā un bijusi atbildīga par personālvadības un efektivitātes procesiem. Līdzšinējais prezidents A.O.Brutāns turpmāk veiks darbu AS „Valmieras stikla šķiedra” uzraudzības padomē.

Uzņēmuma vadība izsaka pateicību Andrim Oskaram Brutānam, kurš uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatu ieņēma iepriekšējos 12 gadus, par nesavtīgi ieguldītajām zināšanām un darbu kompānijas attīstībā un izaugsmē. Kopā ar kolēģiem A.O.Brutāns spējis uzņēmumu veiksmīgi „izstūrēt” cauri privatizācijas un dažādu krīžu laikiem Latvijā un pārorientēt uz pilnīgi jauniem biznesa apvāršņiem.