Tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumi

3. aprīlis, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka vairāku ietekmējošu apstākļu dēļ veikti grozījumi tiesiskās aizsardzības procesa plānā (turpmāk – “Plāns”). Grozījumi Plānā tiek veikti ar mērķi nodrošināt sabiedrības ilgtspējīgu saimniecisko darbību, kā arī veicināt stabilu naudas plūsmu, kas ir priekšnosacījums tam, lai Sabiedrība varētu pilnībā norēķināties ar visiem kreditoriem.

Sabiedrība norāda būtiskākos Plānā ietvertos grozījumus:

  1.  Plānā 4. un 5. mēnesī paredzētie pamatsummas maksājumi nodrošinātājiem kreditoriem atlikti uz laiku līdz 2021. gada 31. oktobrim. TAP īstenošanas laikā Sabiedrībā maksā atlīdzību par nodrošināto kreditoru tiesību ierobežošanu TAP laikā, kā arī komisijas maksu par spēkā esošo galvojumu izmantošanu.
  2. Sabiedrība līdz 2020. gada 30. novembrim piesaista finansējums līdz EUR 10 000 000, lai nodrošinātu Sabiedrības ilgtspējīgas ekonomiskās aktivitātes, to skaitā finansējumu kapitālieguldījumam.
  3. Atjaunota Sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumu prognoze Plāna īstenošanas periodā – 174 188 286,00 EUR.
  4. Atjaunoti Sabiedrības TAP īstenošanas laikā plānotie kopējie izdevumi – 168 745 021,87 EUR.
  5. Sabiedrība apņemas turpināt veicināt ASV meitas sabiedrības mantas pārdošanas procesu un nodrošināt, ka ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošināto kreditoru galvenā prasījuma izpildei no ASV meitas sabiedrības mantas atsavināšanas tiks izlietota mantas pārdošanas summa ne mazāk kā USD 17 500 000 apmērā, vai arī naudas līdzekļi mazākā apmērā, ja nodrošinātie kreditori tam ir rakstveidā piekrituši.   

Plānā paredzētās metodes un maksājumu grafiks attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem un saistītajām personām paliek nemainīgs.

Sabiedrība 2020. gada 3. aprīlī nosūta TAP Plāna kreditoriem TAP Plāna grozījumus un lūdz sniegt piekrišanu līdz 2020. gada 24. aprīlim.

Jau 2020. gada 31. martā Sabiedrība informēja par plānotajiem grozījumiem Plānā un apstākļiem, kas pamato to veikšanu. Paziņojums pieejams šeit.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA TAP Plāna grozījumi tiks publicēti pēc tiesas lēmuma.