Tiesa pagarina tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņu

27. augusts, 2019

Ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 27.augusta lēmumu pieņemts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pieteikums par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarināšanu.

Tiesa noteiksi termiņu līdz 2019.gada 19.septembrim tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams.