Tiesa apstiprina AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumus

12. janvāris, 2021

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka 2021. gada 7. janvārī Vidzemes rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna (turpmāk – “Plāns”) grozījumus 2020. gada 3. decembra redakcijā.

2020. gada 3. decembrī Sabiedrība informēja, ka saistībā ar 2020. gada 28. oktobrī starp Sabiedrības vairākuma akcionāriem un Duke I S.à r.l. noslēgto akciju pirkuma līgumu ir nepieciešams rosināt grozījumus Plānā.

Grozījumu Plāna apstiprināšana neietekmē Sabiedrības līdzšinējo saistību izpildi pret nenodrošinātiem kreditoriem.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams.