SAŅEMTS SERTIFIKĀTS PAR KVALITĀTES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS ATBILSTĪBU ISO 9001:2015 PRASĪBĀM

30. marts, 2018

No 30.janvāra līdz 1.februārim P-D VALMIERA GLASS USA Corp. un no 27.februāra līdz 2.martam AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA sertifikācijas organizācija DQS GmbH veica uzņēmumu kvalitātes pārvaldības sistēmu pārsertifikācijas auditu saskaņā ar standarta ISO 9001:2015 redakcijas prasībām. Auditu noslēgumā tika apstiprināts, ka abi uzņēmumi saņem atbilstības sertifikātu par ISO 9001:2015 prasību izpildi.

Jaunā standarta redakcija lielāku lomu kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanā piešķir organizācijas augstākajai vadībai, standarta prasības tiek fokusētas uz darba rezultātiem, kuri tiek iegūti apvienojot procesu pieeju ar riskos balstītu domāšanu un izmantojot plāno-dari-pārbaudi-rīkojies ciklu visos organizācijas līmeņos. Sagatavošanās periodā tika izstrādāta jauna Kvalitātes rokasgrāmata, noteikta jauna kvalitātes politika, veikta un šobrīd tiek turpināta procesu identifikācija un to aprakstu izveidošana, kā arī procesu risku identificēšana, novērtēšana un rīcību plānošana riska indeksa samazināšanai.