Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas vizīte uzņēmumā

23. februāris, 2024

23.februārī vizītē uzņēmām Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītāju Janu Simanovsku un politiķi Ervinu Labanovski, lai diskutētu par aktuālajiem problēmjautājumiem klimatneitralitātes un aprites ekonomikas jomā. Dienas kārtībā bija gan jautājumi par enerģētiku, izmaksām un atbildībām, gan darbaspēku, gan ražošanas atkritumu apsaimniekošanu un ražošanas blakusproduktu atgriešanas iespējām aprites ekonomikā, gan modelētas prognozes, vai, kā un cik ilgā laikā ražojoši uzņēmumi kā alternatīvu resursu varētu izmantot ūdeņradi.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA par ražošanu atbildīgais valdes loceklis Ģirts Vēveris vizītes laikā uzsvēra, ka valstī stratēģiska plāna un vadlīniju nav, taču tās ir jāattīsta, lai uzņēmumi varētu rēķināties ar izdevumiem vidējā un ilgtermiņā. Kā arī norādīja, ka atbalsta mehānismiem Eiropas Savienības mērogā ir jābūt izlīdzinātiem, lai uzņēmumiem netiktu kropļota konkurētspēja. Enerģijai ir jābūt gan pieejamai, gan cenai konkurētspējīgai. Krīzes situācijās jābūt izstrādātam mehānismam, kas nepieļautu energoresursu spekulatīvu cenu veidošanos. Šobrīd Latvijā uzņēmumi paši meklē un ir spiesti meklēt risinājumus ārkārtējās situācijās, un jautājums par energoresursu un darbaspēka pieejamību ir aktuāls visās uzņēmējdarbības jomās.

Kā zināms, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir energoietilpīgs uzņēmums, ražojam plaša pielietojuma produktus dažādām tautsaimniecības nozarēm, t.sk. energoefektivitātes pasākumiem, taču uzņēmuma konkurētspēja ir būtiski apdraudēta, jo enerģijas cenas ir pieaugušas strauji un vairākkārtīgi. Vienlaikus tiek ieviestas Eiropas Savienības „zaļā kursa“ prasības un uzņēmumam strauji ir jātop klimatneitrālam.