Pirmais izlaidums AS „Valmieras stikla šķiedra” duālās izglītības programmas audzēkņiem

27. oktobris, 2014

Piektdien, 24.oktobrī, Valmieras sākumskolā notika pirmais izlaidums AS „Valmieras stikla šķiedra” un Valmieras Profesionālās vidusskolas uzsāktā un īstenotā duālās izglītības pilotprojekta dalībniekiem. No 2013./2014.mācību gada sākumā studijas sākušajiem 17 jauniešiem, pusotru gadu paralēli studijām praktizējoties uzņēmuma ražotnēs, vienpadsmit audzēkņi ieguvuši profesionālo kvalifikāciju „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”.

Programmas dalībnieki, pabeidzot duālās jeb darba vidē balstītas profesionālās izglītības studijas, norāda, ka šī apmācības sistēma ļāvusi viņiem gūt reālu darba pieredzi, saprast darba un profesijas specifiku, gūt plašāku ieskatu uzņēmuma iekšējā vidē un apgūt vairākus amatus, lai pēc tam varētu izvēlēties sev piemērotāko. No programmu beigušajiem audzēkņiem daudzi turpinās strādāt arī AS „Valmieras stikla šķiedra”.

Līdz 2014.gada decembrim AS „Valmieras stikla šķiedra” izsludina jaunas grupas uzņemšanu un pieteikšanos uz mācībām akreditētā duālās izglītības programmā, aicinot jauniešus un interesentus vecumā līdz 29 gadiem iesniegt savus CV, sūtot uz e-pasta adresi darbs@valmiera-glass.com. Mācības plānots uzsākt ar 2015.gada janvāri. Plašāka informācija par pieteikšanos atrodama mājas lapā www.vpvsk.lv.

Jau iepriekš ir informēts, ka AS „Valmieras stikla šķiedra” kopā ar Valmieras Profesionālo vidusskolu īsteno akreditētu duālās izglītības mācību programmu, pusotra gada laikā ļaujot iegūt profesionālo kvalifikāciju „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”. Apgūstamās specialitātes prasības ir izstrādātas kopā ar citiem Latvijas tekstila nozares uzņēmumiem, tāpēc programma ir universāli attiecināma uz jebkuru, kur pārstrādā dažāda materiāla tekstilijas. Pusotra gada laikā audzēkņi iegūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, sākot no šķiedru sagatavošanas līdz tekstiliju beigu apdares procesu operatoru iemaņām.

Mācības programmā ir sastādītas pēc principa - 40% teorētiskā apmācība skolā vai uzņēmumā un 60% praktiskā apmācība darba vietā. Tādējādi audzēknis tiek ļoti nopietni sagatavots darba dzīvei. Programmas audzēkņi saņem arī divas - Eiropas Sociālā fonda un AS „Valmieras stikla šķiedra” – stipendijas.