Piedalījāmies Valmieras pilsētas svētku gājienā!

29. jūlijs, 2019

Arī šogad, kā ikkatru gadu, mums, lielākajam Valmieras uzņēmumam, bija prieks būt daļai no Valmieras pilsētas svētkiem, piedaloties pilsētas 736.jubilejas svētku gājienā. Parādē, kas norisinājās pilsētas centrālajā ielā, šogad piedalījās vairāk nekā 70 uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

Valmiera ir pilsēta ar Gaujai piemītošo dinamiku un tās ģērbonī atveidotā vērša strādīgumu, tās ir īpašības, kas palīdzējušas valmieriešiem virzīties uz stabilu un pārdomātu izaugsmi. Valmiera ne tikai domā par rītdienu, bet arī par nākotni, un galvenais – ražīgi strādā šodien.

Valmierai 736.jubilejā novēlam, lai arī turpmākais tās redzējums un rīcības ir virzītas izaugsmes un ilgtspējīgas attīstības virzienā, savukārt valmieriešiem – turpināt lepoties ar savu pilsētu un, kopīgi strādājot, sasniegt aizvien jaunus mērķus un virzīties uz priekšu, jo tas, kā redzam savu nākotni, ir daudz svarīgāk.

Foto: Pēc gājiena tradicionālā kopbilde. 
Paldies par foto: Nauris Slokenbergs.