Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA plānotā papildu akciju publiskā piedāvājuma īstenošanas laika pārcelšanu

25. aprīlis, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde paziņo, ka ir nolemts pārcelt plānoto papildu akciju publisko piedāvājumu (follow-on public offering jeb FPO) uz 2019. gada otro pusgadu, pamatojoties uz zemāk norādītajiem iemesliem.

2019. gada 25. aprīlī Sabiedrības valde paziņoja par aizkavētu 2018. gada auditētā konsolidētā un atsevišķā finanšu pārskata iesniegšanu. Skatīt paziņojumu šeit.

Šajā pašā dienā Sabiedrības valde paziņoja par Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces pārcelšanu. Skatīt paziņojumu šeit.

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētajā akcionāru sapulcē paredzēts pieņemt vairākus lēmumus, kas saistīti ar FPO īstenošanu, Sabiedrības valde uzskata par nepieciešamu pārcelt FPO procesu uz vēlāku laiku. Iepriekš tika paredzēts, ka tas tiks īstenots 2019. gada pirmajā pusē.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrības valde ir nolēmusi pārcelt plānoto papildu akciju publiskā piedāvājuma īstenošanu (kas sakrīt arī ar plānoto iesniegumu biržai par akciju pārcelšanu uz Nasdaq Baltijas Oficiālo sarakstu) uz 2019. gada otro pusgadu.