Paziņojums par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces pārcelšanu

25. aprīlis, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce, kas tika iepriekš izsludināta un sasaukta uz 2019. gada 10. maiju, nenotiks un ir pārcelta, pamatojoties uz valdes lēmumu un zemāk norādītajiem iemesliem.

Valde ir lēmusi atlikt šo sapulci, lai nodrošinātu, ka visi Sabiedrības akcionāri var īstenot savas likumā noteiktās tiesības - iepazīties ar auditēto 2018. gada konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem.

Finanšu pārskatu publicēšanas aizkavēšanās ir detalizēti izklāstīta iepriekš publicētajā paziņojumā, kas, galvenokārt, saistīts ar Sabiedrības ASV bāzētā meitasuzņēmuma darbību.

Attiecīgi AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde atceļ 2019. gada 9. aprīļa paziņojumu par Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2019. gada 10. maijā, kas tika izplatīts: oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā (www.oricgs.lv), AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA mājas lapā (www.valmiera-glass.com) un biržas AS Nasdaq Riga mājas lapā (www.nasdaqbaltic.com).

Ar šo valde paziņo, ka AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējā akcionāru sapulce notiks 2019. gada 28. jūnijā.

Foto ©LETA