Paziņojums AS Valmieras stikla šķiedra akcionāriem

12. jūlijs, 2017

AS “Valmieras stikla škiedra”, reģ.nr. 40003031676, juridiskā adrese Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201, valde dara zināmu, ka tiek pārdotas AS Valmieras stikla šķiedra slēgtas emisijas akcijas. Saskaņā ar AS “Valmieras stikla šķiedra” Statūtu 5.punktu valde aicina akcionārus (publikācijas dienā) pieteikties uz minēto akciju iegādi divu nedēļu laikā no šā sludinājuma publicēšanas brīža.

Vairāk informācijas: latvia@valmiera-glass.com, +37164202216.