Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarināšanu

7. augusts, 2019


AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk – “Sabiedrība”) iesniedza tiesā pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa (turpmāk – “TAP”) ierosināšanu, un 2019. gada 18. jūnijā Vidzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu ierosināt Sabiedrības TAP un noteica termiņu TAP pasākumu plāna (turpmāk – “Plāns”) izstrādāšanai un saskaņošanai ar Sabiedrības kreditoriem līdz 2019. gada 19. augustam.

Sabiedrība ir liels ražošanas uzņēmums ar produkcijas eksporta tirgu visā pasaulē. Sabiedrības produkcija tika saražota divos kontinentos un trīs pasaules valstīs: Latvijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs (turpmāk – “ASV”). Saražotā produkcija līdz Sabiedrības klientiem nonāk ar komplicētu piegādātāju un saražotās produkcijas izplatītāju tīkla starpniecību, tādēļ pilns saražotās produkcijas norēķinu cikls var ilgt vairākus mēnešus.

Sabiedrība izsaka lielu pateicību visiem Sabiedrības kreditoriem un sadarbības partneriem par atbalstu, lai Sabiedrība spētu turpināt produkcijas ražošanu un pārdošanu šajā izaicinošajā laikā.

Kā jau iepriekš Sabiedrība ir publiski ziņojusi, Sabiedrības meitas sabiedrības ražotnē ASV produkcijas ražošana ir daļēji apturēta, kā arī, Sabiedrība ir apturējusi investīcijas ASV ražotnei, lai neradītu turpmākus finansiālus zaudējumus Sabiedrībai. TAP laikā Sabiedrība ir konstatējusi, ka Sabiedrībai pietiek resursu, lai turpinātu ražošanu pilnos apjomos, kas nodrošinātu iespējamību apmierināt visus tās kreditorus.

Sabiedrība šobrīd ir piesaistījusi finanšu un juridiskos speciālistus un rūpīgi izstrādā TAP plāna projektu, ņemot vērā tiesas noteikto termiņu TAP plāna izstrādei un saskaņošanai.

Izstrādājot TAP Plānu, Sabiedrība vadās no apņemšanās apmierināt visu tās kreditoru prasījumus to pamatparāda apmērā, jo Sabiedrība augsti novērtē savus kreditorus un sadarbības partnerus un vēlas šajā situācijā rast ilgtspējīgu risinājumu, kas visvairāk atbilstu visu kreditoru interesēm.

Ievērojot minēto, precīzu TAP Plāna izpildes termiņu aprēķināšana prasa vērā ņemamu darba un laika ieguldījumu, jo ir nepieciešams veikt pēc iespējas precīzu finanšu un naudas plūsmas plānošanu.

Neskatoties uz iepriekšminētajiem izaicinājumiem, Sabiedrība jau šobrīd rūpīgi strādā pie sākotnējā TAP Plāna projekta sagatavošanas, lai tas tiktu izstrādāts tiesas lēmumā noteiktajā termiņā, t.i., līdz 2019.gada 19.augustam. Tomēr Plāna galīgās redakcijas izstrādei un saskaņošanai ar Sabiedrības kreditoriem ir nepieciešams papildu laiks.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 40. panta otrai daļai TAP pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņu var pagarināt par vienu mēnesi, ja tam piekrīt Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums, un par to nekavējoties tiek informēta tiesa.

Ievērojot minēto, Sabiedrība 2019. gada 5. augustā izsūtīja kreditoriem vēstuli, kurā lūdza kreditorus sadarboties ar Sabiedrību šajā situācijā un pagarināt Sabiedrībai TAP pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņu par vienu mēnesi (t.i., līdz 2019.gada 18.septembrim), parakstot rakstveida piekrišanu.