Par pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) ierosināšanai

17. jūnijs, 2019

Šodien, 17.jūnijā, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde iesniegusi pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) ierosināšanai ar mērķi izstrādāt atbilstošu rīcības plānu, kas nodrošinās iespēju uzņēmumam turpināt ilgtspējīgu attīstību, ievērojot visu iesaistīto pušu intereses.

Šāda lēmuma pamatā ir situācija, kas izveidojusies ar atsevišķo kreditoru prasībām ASV un nav saistīta ar Latvijas vai Lielbritānijas ražotnēm.

Veiksmīgai situācijas atrisināšanai, uzņēmums uzsāka šo procesu, lai vienotos ar visām iesaistītājām pusēm par savu resursu reorganizāciju un darbības pārkārtošanu, kas tiks īstenotas TAP ietvaros.

TAP nodrošina iespēju vienlaikus turpināt pilnu darbību ierastajā režīmā, bez riskiem vadot savas sarunas ar kreditoriem par turpmāko sadarbību.

Arī šobrīd uzņēmums turpina darbu ierastajā režīmā un ražošanas procesi tiek nodrošināti visās rūpnīcās, apkalpojot klientu pieprasījumus pilnā apmērā.

TAP procesa ietvaros turpmāko 2 mēnešu laikā AS VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA pārstāvji ciešā sadarbībā ar akcionāriem, kreditoriem un citām iesaistītajām pusēm, strādās pie konkrēta rīcības plāna izstrādes turpmākās darbības nodrošināšanai.

“Ņemot vērā, ka uzņēmums uzrāda labus finanšu rezultātus, turklāt Latvijas ražotne jau vairāk nekā 10 gadus strādā ar peļņu, tiesiskās aizsardzības plāns ir savā veidā biznesa plāns, kas turpmāk noteiks uzņēmuma darbības stratēģiju, turpinot ilgtspējīgu attīstību”, uzsver Stefans Jugels, AS VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA valdes priekšsēdētājs.

Pieejot procesam atbildīgi, uzņēmuma valde ir publicējusi  korporatīvas pārvaldības ziņojumu un Ilgtspējas (ESG) atskaiti.