Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

28. februāris, 2018

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

2018. gada 20.februārī Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolēma atļaut AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) akcionāriem Heinz-Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), apstiprinot vienas akcijas atpirkšanas cenu - 3,52 EUR.

Sabiedrības valde ir izvērtējusi Piedāvājumu un secinājusi, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības valde pozitīvi vērtē to, ka piedāvātāji nav paredzējuši veikt izmaiņas Sabiedrības valdes un padomes sastāvā. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka Heinz-Jürgen Preiss-Daimler un Beatrix Preiss-Daimler izteiktais Piedāvājums neietekmēs Sabiedrības nodarbinātības politiku – Sabiedrības darbinieki saglabā darbavietas saskaņā ar noslēgtajiem darba līgumiem. Tāpat Piedāvājums neietekmēs Sabiedrības darbības stratēģijas, kā arī nākotnes plānu realizāciju, kā arī nav paredzēts mainīt esošo darbības profilu vai atrašanās vietu.

Ņemot vērā Sabiedrības un tās grupas pēdējo gadu straujo attīstību, valde pieļauj, ka Sabiedrības vērtība nākotnē tikai pieaugs.