Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

19. aprīlis, 2021

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

2021. gada 13. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolēma atļaut AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) akcionāram Duke I S.à r.l. (turpmāk tekstā – Piedāvātājs) izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – “Piedāvājums”), apstiprinot vienas akcijas atpirkšanas cenu – 0,54 EUR.

Sabiedrības valde uzskata, ka Piedāvājums atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma nosacījumiem.

Sabiedrības valde Piedāvājumu vērtē pozitīvi, ņemot vērā, ka Piedāvātājs plāno turpināt Sabiedrības pašreizējo uzņēmējdarbību. Piedāvājums neietekmēs nodarbinātību uzņēmumā un Sabiedrības vispārējo uzņēmējdarbības profilu vai atrašanās vietu.

Sabiedrības valde pozitīvi vērtē Piedāvātāja nodomu veikt Sabiedrības finansiālo pārstrukturēšanu nolūkā panākt Sabiedrības komercdarbības ilgtspēju, kas nodrošinās Sabiedrības spēju attīstīt uzņēmējdarbības modeli un nodrošināt uzņēmumam nepieciešamās investīcijas.