Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

7. jūnijs, 2021

Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 7. jūnijā iesniegusi AS “Nasdaq Riga” iesniegumu par uzrādītāja akciju izslēgšanu no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.

Nasdaq Riga šī gada 8. jūnijā pieņēma lēmumu apstiprināt AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pieteikumu 23 903 205 uzrādītāju akciju (ISIN LV0000100485, Biržas kods VSS1R) izslēgšanai no Baltijas Otrā saraksta, par pēdējo akciju kotācijas dienu nosakot 2021. gada 18. jūniju.

Šāds iesniegums iesniegts balstoties uz 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu.