Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem

22. jūlijs, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka auditētos 2019. gada atsevišķos un konsolidētos finanšu pārskatus  plānots publicēt līdz šī gada 23. oktobrim, nevis 30. septembrim kā paziņots iepriekš.

Informējam, ka Sabiedrības 2019. gada finanšu pārskata publicēšanas datums mainīts saistībā ar uzsākto Sabiedrības ASV meitas uzņēmuma likvidācijas procesu. 2020. gada 10. septembrī ASV meitas sabiedrības likvidācijas plāns tika iesniegts apstiprināšanai ASV maksātnespējas tiesā. Šajos apstākļos Sabiedrības revidentiem ir jāveic papildu revīzijas procedūras, lai novērtētu pieņēmumus, uz kuriem balstīts ASV meitas sabiedrības debitoru parādu novērtējums Sabiedrības 2019. gada 31. decembra bilancē.

Kā ziņots iepriekš, Sabiedrības 2020. gada pirmo sešu mēnešu apgrozījums pret to pašu periodu pērn uzrādīja samazinājumu par 6%, galvenokārt 2. ceturksnī koronavīrusa radītās negatīvās ietekmes dēļ. Tikmēr Sabiedrība uzsver, ka šobrīd vērojama situācijas stabilizēšanās galvenajos noieta tirgos.

Informējam, ka neauditētie 2020. gada 9 mēnešu saīsinātie atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti atbilstoši Sabiedrības publicētajam finanšu kalendāram.