Papildu finanšu informācija

18. jūnijs, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) ("Sabiedrība") valde sniedz finanšu informāciju, papildinot savu paziņojumu par pieteikuma iesniegšanu tiesiskās aizsardzības procesa ("TAP") ierosināšanai 2019. gada 17. jūnijā [šeit], lai palīdzētu saviem akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm labāk izprast Sabiedrības darbības pašreizējo finansiālo ainu. 

Kā minēts sākotnējā paziņojumā un tam sekojošajā komunikācijā ar tirgu, uzņēmumi Latvijā un Apvienotajā Karalistē ir bijuši rentabli un pelnījuši naudas ienākumus. Labākai caurskatāmībai esam sagatavojuši šos grafikus un komentārus. Ir svarīgi piebilst, ka šie dati iegūti no iekšējām pārvaldības sistēmām, tie nav revidēti un var pilnībā neatbilst publicētajiem finanšu pārskatiem - var atšķirties izmantotie valūtu kursi un citi faktori. 

Pirmajā grafikā pielikumā attēlota kopējā apgrozījuma attīstība pa ceturkšņiem (apgrozījums plus citi operatīvās darbības ienākumi) uzņēmumiem Latvijā (LV) un Apvienotajā Karalistē (LB) kā vienai vienībai, bet darbības rezultāti ASV parādīti atsevišķi. Koncerna vadība savus pūliņus koncentrējusi uz ASV uzņēmuma pienesuma palielināšanu, vienlaikus abas datu grupas liecina, ka 2019. gads iesākās ar spēcīgiem rezultātiem (skat. komentāru aplītī grafikā). Redzams, ka Sabiedrības apgrozījums 2019. gada 1. ceturksnī pārsniedza 46 miljonus euro, kas ir visu laiku labākais rezultāts.

Lai gan tas ir pozitīvi, vadības uzdevums galu galā ir sasniegt peļņu nesošu izaugsmi un pietiekamu naudas plūsmu, lai laika gaitā palielinātos akcionāru ieguvums.

Attiecīgi otrajā grafikā parādīts EBITDA (ienākumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas), ar kā palīdzību novērtē skaidras naudas plūsmu. Latvijas un LB uzņēmumu noturīgās sekmes saskatāmas otrajā grafikā, un ir redzams, ka šo uzņēmumu EBITDA kopš 2017. gada 1. ceturkšņa ik ceturksni sasniedzis 3 līdz 6 miljonus euro. Diemžēl kopš 2018. gada 2. ceturkšņa šo rezultātu nelabvēlīgi ietekmējis ASV uzņēmuma negatīvais EBITDA. Gada sākumā bija saskatāmas pozitīvas iezīmes ne tikai ASV uzņēmuma apgrozījumā, bet arī tā EBITDA attīstībā (skat. komentāru aplītī grafikā).

Šeit svarīgi piebilst, ka Otrās fāzes (vertikāli integrētās stikla šķiedras ražotnes) sagatavošanas darbības ASV prasīja lielāku piesardzību, izvēloties rādītājus, ko izmantot naudas plūsmas novērtēšanai, jo jāņem vērā milzīgie kapitālizdevumi un pieaugošā nepieciešamība pēc apgrozāmā kapitāla. 

Pieteikums TAP ierosināšanai Latvijā pamatā bija nepieciešams finanšu galvojuma dēļ, ko Sabiedrība bija izsniegusi par labu ASV uzņēmumam. Tā kā ASV uzņēmuma darbības atbalstam tagad būs pieejami stipri ierobežoti resursi, nevar izslēgt, ka tuvākajā nākotnē ASV uzņēmuma vietējai vadībai būs jāveic būtiskas izmaiņas savā operatīvajā darbībā. 

Vienlaikus Latvijas uzņēmuma vadība cenšas ar dažādajiem kreditoriem panākt vienošanos par kārtību, kādā būtu apmierināmas visu kreditoru prasības.  

Iepriekš šodien, 18. jūnijā, tika paziņots, ka tiesa pieņem Sabiedrības TAP pieteikumu un ierosina tiesiskās aizsardzības procesa lietu. Vairāk informācijas šeit.
 

Pielikumā: