Papildu finanšu informācija: 2019. gada 1. pusgads

25. jūlijs, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde sniedz finanšu informāciju, papildinot informāciju, kas tika publicēta 2019. gada 18. jūnijā [šeit], lai palīdzētu saviem akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm labāk izprast Sabiedrības darbības pašreizējo finansiālo ainu. 

Pielikumā sniegti svarīgākie finanšu dati par šī gada pirmajiem 6 mēnešiem attiecībā uz uzņēmumiem Latvijā un Apvienotajā Karalistē, kas pēdējo gadu laikā ir stabili guvuši peļņu un naudas ienākumus. Ir svarīgi piebilst, ka šie dati iegūti no iekšējām pārvaldības sistēmām, tie nav revidēti un var pilnībā neatbilst publicētajiem finanšu pārskatiem – var atšķirties izmantotie valūtu kursi un citi faktori. 

Uzņēmumam ASV pašlaik tiek piemērota tiesiskās aizsardzības procedūra saskaņā ar ASV likumiem (t.s. “11.nodaļas aizsardzības procedūra”). Lai gan Otrās fāzes ražotnes (vertikāli integrēta stikla šķiedras diega ražotne) darbība ASV ir apturēta, Pirmās fāzes (stikla šķiedras filcu) ražotne turpina darbību, jo tā nav atkarīga no Otrās fāzes ražotnes un ir nesusi peļņu kopš savas darbības otrā gada. 

Faktiskais iemesls tam, kāpēc Latvijā tika iesniegts tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) uzsākšanas pieteikums, kuru pieņēma Vidzemes rajona tiesa [šeit], bija ar ASV uzņēmuma darbību saistīta finanšu garantija. 

Latvijas uzņēmuma vadība turpina sadarbību ar dažādajiem kreditoriem ar mērķi panākt vienošanos par kārtību, kādā būtu apmierināmas visu kreditoru prasības.  

Kā jau iepriekš minēts, revidētā 2018. gada pārskata publicēšana ir aizkavējusies. Vairāk informācijas sniegts šajā 2019. gada 17. jūnija paziņojumā [šeit].
 

Pielikumā