Orientieristes un personāla speciālistes satikšanās

23. oktobris, 2018

Dažādās jomās strādājošu valmieriešu satikšanās, sagaidot Latvijas simtgadi, ir Valmieras pilsētas pašvaldības aicinājums paskatīties, cik atšķirīgi esam, vienlaikus ieraugot līdzības. Šoreiz īpašs prieks lasīt stāstu par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ilggadējās darbinieces Guntas Vinteres, kura vairāk nekā 40 savus darba gadus veltīja uzņēmumam, tikšanos ar orientieristi Ingunu Valdmani Ģīmes dabas takā. 

Jautāta par darba pienākumiem uzņēmumā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Gunta norādīja: „Man darbā nekad nav bijusi rutīna. Bija jāorganizē dažādi kursi un semināri. Vadīju ekskursijas skolu jauniešiem no visas Latvijas. Biju atbildīga par mācību programmu sagatavošanu, procesa kontrolēšanu, dokumentēšanu un jauno darbinieku apmācību līdz pat eksāmenu pieņemšanai un kvalifikācijas piešķiršanai – tādi bija mani tiešie pienākumi, strādājot Kadru sagatavošanas daļā. Kad nonācu Personāla daļā, tad visus pienākumus no Kadru daļas pārmantoju, turklāt veicu arī jaunus – atlasot personālu un slēdzot darba līgumus. Personāla daļā strādājot, pievērsu uzmanību tam, lai darbinieks ir lojāls uzņēmumam, ar iepriekšēju darba pieredzi un atbilstošu kvalifikāciju. Darbs ražošanā nav viegls, tas ir ļoti intensīvs. Ražošanas process nevar apstāties, tāpēc darbs tiek organizēts četrās maiņās, katra no tām strādā 12 stundas un vairākas dienas pēc kārtas. Stikls ir jākausē bez pārtraukuma, lai no tā iegūtu stikla šķiedru.” Gunta uzsvēra, ka personāla speciālists ir salīdzinoši jauna profesija. Agrāk izglītības iestādes nepiedāvāja šādas studiju programmas. Kad viņa sākusi strādāt, tad lielākais palīgs bijis darba likums.

Plašāka intervija ar Guntu Vinteri ir lasāma Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā.

Foto un informācija: Valmieras pilsētas pašvaldība.