Mācības sākuši nākamie tekstiliju ražošanas speciālisti

14. janvāris, 2015

12.janvārī AS „Valmieras stikla šķiedra” un Valmieras tehnikuma īstenotajā duālās izglītības programmā „Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” mācības uzsākuši 20 audzēkņi vecumā no 19 līdz 29 gadiem. Šī ir otrā reize, kad tiek realizēta minētā izglītības programma, piedāvājot izglītojamajiem apgūt darba vidē balstītas profesionālās zināšanas.

Duālās izglītības programmā audzēkņiem pusotra gada laikā būs iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”, paralēli studijām praktizējoties AS „Valmieras stikla šķiedra” ražotnēs. Jāmin, ka praktiskās iemaņas par tekstiliju ražošanu un izgatavošanu būs noderīgas un pielietojamas jebkurā tekstila ražošanas nozarē, strādājot ar visu veidu šķiedrām - kokvilnu, sintētiskajiem materiāliem un citiem.

Mācības programmā ir veidotas pēc principa - 40% teorētiskā apmācība skolā vai uzņēmumā un 60% praktiskā apmācība darba vietā. Tādējādi audzēknis tiek nopietni sagatavots darba dzīvei. Audzēkņi saņem arī divas - Eiropas Sociālā fonda un AS „Valmieras stikla šķiedra” – stipendijas.

Iepriekš jau vēstīts, ka 2013.gada septembrī parakstīts sadarbības līgums starp Valmieras tehnikumu un AS „Valmieras stikla šķiedra” par duālās izglītības programmas ieviešanu. Pagājušā gada nogalē pirmie 11 audzēkņi pabeidza studiju programmu un ieguva profesionālo kvalifikāciju „Tekstiliju ražošanas un izgatavošanas speciālists”.

Programmas dalībnieki, pabeidzot studijas, norāda, ka duālās apmācības sistēma ļāvusi viņiem gūt reālu darba pieredzi, saprast darba un profesijas specifiku, gūt plašāku ieskatu uzņēmuma iekšējā vidē un apgūt vairākus amatus. No programmu beigušajiem audzēkņiem daudzi turpina strādāt arī AS „Valmieras stikla šķiedra”.