Kvalificēti darbinieki ASV ražotnei

23. maijs, 2017

Duālās izglītības projektā sadarbojoties Valmiera Glass Grupai un OFTC (Oconee Fall Line Technical College), AS „Valmieras stikla šķiedra” meitas uzņēmumā ASV ir aizvadīts pirmais darbā pieņemšanas pasākums OFTC koledžas studentiem no „Mehatronisko sistēmu tehniķis/-e” un „Stikla šķiedras ražošanas operators/-e” apmācību programmām. Astoņpadsmit minēto programmu studenti izvēlēti pilna laika darbam jaunajā ASV stikla šķiedras ražotnē, pie kuras būvniecības šobrīd notiek intensīvs darbs, izsniedzot tiem darbā pieņemšanas apliecības.

Maija beigās studenti ieradās AS „Valmieras stikla šķiedra” Valmierā, lai piedalītos trīs nedēļu intensīvās apmācībās. Pēc tām viņi iesaistīsies praktiskajā darbā esošajā ražotnē Dublinā, tādējādi gatavojoties darba gaitu uzsākšanai šoruden, atveroties jaunajai ražotnei ASV.

Iespēja ierasties Latvijā tiek dota veiksmīgākajiem un progresīvākajiem OFTC studentiem. Apmācību programma Latvijā ir ļoti intensīva, lai studenti īsā laika periodā iegūtu maksimāli augstvērtīgu pieredzi un prasmes strādāt lielā, ražojošā uzņēmumā. Apmācāmo vidū ir potenciālie ražošanas procesu iestatītāji, maiņu vadītāji un kvalitātes darbinieki, kuriem ir jābūt pietiekami kvalificētiem, lai nākotnē ieņemtu attiecīgos amatus.

„Prakse Latvijā ir iespēja straujākai karjeras izaugsmei. Iegūtā pieredze un prasmes ir nenovērtējamas, tikai šeit iespējams pilnvērtīgi apgūt iemaņas darbam apjomīgā un komplicētā ražošanā. Tieši šī iemesla dēļ esam nolēmuši piedāvāt šādu iespēju studentiem no ASV, kas viņiem, protams, ir liels izaicinājums, jo jāšķērso okeāns, lai nokļūtu līdz mums,” norāda AS „Valmieras stikla šķiedra” apmācību koordinatore Ilze Andersone, kura strādā pie duālās izglītības pilotprojekta ieviešanas ASV.