Informācija par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna saskaņošanas procesu

3. septembris, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA KREDITORIEM
Valmierā, 2019. gada 3. septembrī.

Godātie kreditori,

2019. gada 18. jūnijā Vidzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu ierosināt AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk – “Sabiedrība”) tiesiskās aizsardzības procesu (turpmāk – “TAP”), pamatojoties uz Sabiedrības pieteikumu. Termiņš TAP pasākumu plāna (turpmāk – “Plāns”) izstrādāšanai un saskaņošanai ar Sabiedrības kreditoriem tika noteikts līdz 2019. gada 19. augustam.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 40. panta otrai daļai nepieciešamais kreditoru vairākums sniedza piekrišanu Plāna izstrādes un saskaņošanas ar kreditoriem termiņa pagarināšanai, un ar 2019. gada 27. augusta tiesas lēmumu termiņš pagarināts līdz 2019. gada 19. septembrim.

Ar šo Sabiedrība informē kreditorus, ka sadarbībā ar finanšu un juridiskajiem speciālistiem ir izstrādājusi Plāna projektu, kas šonedēļ tiks izsūtīts visiem kreditoriem. Šobrīd tiek noslēgtas sarunas par Plāna saskaņošanu ar Sabiedrības nodrošinātajiem kreditoriem, kuru atbalsts Plānam ir viens no priekšnoteikumiem TAP īstenošanai un Plāna apstiprināšanai tiesā.

Sabiedrība jau laicīgi informē kreditorus, ka normatīvo aktu prasību ievērošanas nolūkā kreditoriem kopā ar apliecinājumu par piekrišanu Plānam tiks lūgts nosūtīt arī kreditoru pārstāvošās personas pārstāvības tiesības pamatojošo dokumentu apliecinātas kopijas vai to oriģinālus (pilnvara, izraksts no attiecīgā publiska reģistra par kreditoru un tās pārstāvošām personām u.c.). Līdz ar to lūdzam Jūs nodrošināt savlaicīgu šādu pārstāvības apliecinošu dokumentu pieejamību.

Efektīva saskaņošanas procesa nodrošināšanai visu nepieciešamo dokumentāciju Plāna saskaņošanai lūdzam sniegt elektroniski, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu, ja vien tas ir iespējams. Gadījumā, ja Plāns tiek saskaņots papīra formātā, iespēju robežās lūdzam izmantot kurjera pakalpojumus vai pasta pakalpojumus ar A prioritāti.

Sabiedrība izsaka pateicību visiem kreditoriem un sadarbības partneriem par atbalstu, kas ir nozīmīgs, lai nodrošinātu un turpinātu Sabiedrības komercdarbību visu Sabiedrības kreditoru labākajās interesēs.
Jebkādu jautājumu vai iebildumu gadījumā lūdzam sazināties ar Sabiedrību ierastajā kārtībā.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde