Publicēts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021.gada Ilgtspējas ziņojums

30. jūnijs, 2022

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA publicējusi uzņēmuma Ilgtspējas pārskatu par 2021.gadu. Uzskatām, ka mūsu pienākums ir atbildīgi lūkoties uz savu ikdienas darbu un nākotnes plāniem, ņemot vērā uzņēmuma resursu ietilpīgo darbību un ietekmi uz apkārtējo vidi, planētu un tās iedzīvotājiem. To aplūkojam savā Ilgtspējas ziņojumā, ar kuru var iepazīties šeit

“Šis ir pirmais uzņēmuma Ilgtspējas pārskats, ko esam sagatavojuši pēc akciju kotēšanas pārtraukšanas biržā “Nasdaq Riga” 2021.gadā. Pārskatā ikvienu iepazīstinām ar uzņēmumā paveikto apkārtējās vides un klimata aizsardzībā un to, kā risinām sociālās atbildības jautājumus uzņēmumā un sabiedrībā.

Uzņēmumā aizvien vairāk pievēršam uzmanību tam, kā enerģijas un resursu patēriņš ikdienā ietekmē apkārtējo vidi. Izpratne par to, ka uzņēmuma procesus raksturo ne tikai izmaksas, CO2 un resursu patēriņš, atspoguļojas arī mūsu korporatīvajā komunikācijā. Pateicoties šim skatījumam uz uzņēmuma procesiem, pēdējos gados ir panākti daudzi uzlabojumi ietekmes uz vidi samazināšanā,” uzsver AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.