Ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padome

30. marts, 2021

2021. gada 29. martā akcionāru sapulcē ievēlēta Sabiedrības padome ar pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 29. martā.

Sabiedrības padomē ievēlēti: Ian Jeffrey Burgess, Peter John Bentley, Alvaro Luis Esteban Belzuz, Stefan Alexander Preiss-Daimler, Andris Oskars Brutāns.

Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padomes priekšsēdētāju ievēlēts Peter John Bentley kungs, bet uzņēmuma padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus veiks Ian Jeffrey Burgess kungs.

Pēc Sabiedrībai pieejamās informācijas, Andris Oskars Brutāns ir Sabiedrības akcionārs ar 1825 akcijām. Pārējiem padomes locekļiem tieši nepieder Sabiedrības akcijas.