Iespēja veidot karjeru studiju laikā

1. oktobris, 2015

AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmums Valmiera Glass UK Ltd katru gadu nodrošina mācību prakses izglītības iestāžu audzēkņiem un studentiem, savukārt šogad atklātajā ražotnē Valmiera Glass USA Corp šāda iespēja tiks piedāvāta tuvākajā nākotnē.

Par prakses iespējām pozitīvi atsaucas gan studenti, gan lepojamies paši, ka varam sniegt zināšanas topošajiem nozares speciālistiem. Pēdējos gados praktikantu skaits būtiski pieaudzis, tie nāk no dažādām augstskolām, studiju virzieniem un pat valstīm.

Valmiera Glass UK Ltd praktikante no Drēzdenes Tehniskās universitātes Linda Kosmol: „Prakse Valmiera Glass UK Ltd deva izpratni par uzņēmējdarbību un ražošanas procesiem. Lieliska bija iespēja ielūkoties uzņēmuma nodaļu darba ikdienā, kā arī strādāt ar dažādu projektu sagatavošanu, kas radīja spēcīgu zināšanu bāzi manai nākotnes profesijai. Esmu guvusi nenovērtējamu, starptautisku darba pieredzi, par ko būšu pateicīga Valmiera Glass UK Ltd komandai.”

Agnese Kokareviča no Rīgas Tehniskās Universitātes saka: „Praksi AS „Valmieras stikla šķiedra” izvēlējos, jo studēju starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanu. Uzņēmums ir starptautisks, kā arī Latvijas eksporta tēla zīmols. Esmu ieguvusi zināšanas par uzņēmumu, tā ekonomisko nozīmi Vidzemes reģiona attīstībā. Tāpat man tika dota iespēja iesaistīties efektivitātes projektā, sadarbojoties ar profesionālu komandu no Vācijas. Tās ir nenovērtējamas zināšanas par ražošanas procesu optimizāciju, efektivitātes veicināšanu, stikla šķiedras izstrādes tehnoloģisko procesu un uzņēmuma darbību kopumā.”

AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes locekle, personāla vadības direktore Doloresa Volkopa uzsver, ka Valmiera Glass Grupa ir ieinteresēta jauno profesionāļu sagatavošanā. „Mūsu darbinieki ir atsaucīgi un papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem uzņemas apmācīt topošos profesionāļus, tomēr nevienam ar varu iemācīt neko nevar, ja pats to nevēlas. Tādēļ gribētos atgādināt, ka apgūt praktiskas iemaņas ir jābūt vēlmei, nevis darbībai piespiedu kārtā. Jo lielāku interesi, iniciatīvu jaunieši izrāda prakses laikā, jo vieglāk pēc tam tiem konkurēt darba tirgū,” min D.Volkopa.

AS „Valmieras stikla šķiedra” pēc izglītības iestādes absolvēšanas strādā daudz bijušo praktikantu. Linards Tenters, Vidzemes Augstskolas Mehatronikas programmas absolvents, tagad pilda mehatronisko sistēmu tehniķa pienākumus AS „Valmieras stikla šķiedra”: „Noteikti atbalstu prakses iespējas uzņēmumos, jo tikai tā var izprast ražošanas procesus un to organizēšanu. Tieši šeit iepazinu plašo un daudzveidīgo tehnisko zinātņu spektru. Ir iespēja papildināt skolā iegūtās teorētiskās zināšanas ar reālu līdzdarbošanos.”

Foto: Linards Tenters, viens no uzņēmuma praktikantiem, kurš šobrīd strādā par mehatronisko sistēmu tehniķi AS „Valmieras stikla šķiedra” Stikla šķiedras ražotnē.