GlassCircle hakatonā - inovācijas un radošums stikla šķiedras atkārtotai izmantošanai

31. maijs, 2023

Veiksmīgi noslēdzies GlassCircle hakatons, kas norisinājās šī gada maijā. Starptautiskais pasākums vienkopus pulcēja radošas komandas, kuru mērķis bija 48 stundu laikā radīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus stikla šķiedras atgāju jeb atkritumu atkārtotai izmantošanai un pārstrādei. Pasākumā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Dānijas un Zviedrijas.

Hakatons ir daļa no GlassCircle projekta, kas pulcē nozares ekspertus, zinātniekus un valsts pārvaldes iestādes. Tas ir veltīts zināšanu apmaiņai un diskusijām par iespējamiem risinājumiem lineārās ekonomikas ātrākai pārejai uz cirkulāru ekonomiku stikla šķiedras un kompozītmateriālu industrijā. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir gandarīta piedalīties šajā iniciatīvā, kas veicina videi draudzīgas prakses attīstību un ilgtspējīgu materiālu izmantošanu. 

Atkritumu samazināšana un vairākkārtēja izmantošana ir viena no AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA būtiskākajām vides politikas prioritātēm, tāpēc uzņēmums ir aktīvs projektu un pasākumu, kuros tiek meklētas jaunas un inovatīvas pieejas šajā jomā, dalībnieks, to vidū – arī GlassCircle. Jau šobrīd 85% no neaustā materiāla produkcijas vienības ir ražošanas procesa atkritumi, kas tiek pārstrādāti tirgū pieprasītā produktā, attiecīgi samazinot atkritumu noglabāšanas apjomus poligonos. 

GlassCircle hakatona noslēgumā tika pasniegtas balvas uzvarētājiem. Lulea Tehnoloģiju universitātes komanda, kas strādāja pie tēmas “Interior design or furniture elements with specific requirements”, saņēma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 500 eiro uzvarētāju balvu. Arhus universitātes komanda, kas pētīja tēmu “Housing for different IoT and Remote control toys”, tika apbalvota ar izaugsmes balvu 250 eiro vērtībā. Balvas komandām pasniedza AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Produktu attīstības daļas vadītājs Uldis Rekners un Produktu attīstības inženieris Mārtiņš Millers.
 

Foto: GlassCircle