ES fondu uzraudzības komitejas vizīte AS „Valmieras stikla šķiedra”

11. maijs, 2017

10. un 11.maijā Valmierā izbraukuma vizītē ieradās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas delegācija, kas viesojās arī AS „Valmieras stikla šķiedra”, lai klātienē novērtētu uzņēmumā ar ES līdzfinansējumu realizētos projektus.

Vizītes ietvaros viesi iepazinās ar līdz šim paveikto AS „Valmieras stikla šķiedra” modernizācijā, kā arī konkurētspējas paaugstināšanā, ražojot jaunus augstas pievienotās vērtības produktus ar būtiski uzlabotām fizikālām īpašībām un plašu to pielietošanas spektru dažādās nozarēs.

Uzraudzības komitejas dalībnieki novērtēja AS „Valmieras stikla šķiedra” īstenotos nozīmīgos soļus uzņēmuma attīstībā, pēdējās divās desmitgadēs ieguldot aptuveni 170 miljonu eiro ražošanas procesu efektivitātes celšanā. Arī šobrīd tiek turpināts darbs pie jauniem investīciju projektiem - viens no tiem „Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā”, kas paredz 2014.-2020.gada plānošanas periodā ieguldīt uzņēmuma pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai.

ES fondu uzraudzības komiteja izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas uzraudzību atbilstoši darbības programmā noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Komitejas dalībnieki Valmieras vizītes ietvaros diskutēja par 2007.-2013.gada plānošanas periodā paveikto un par 2014.-2020.gada plānošanas perioda progresu, prioritāro virzienu ieviešanu, galvenajiem riskiem un citiem jautājumiem, kā arī apmeklēja AS „Valmieras stikla šķiedra”, SIA „Valpro”, SIA „Milda KM”, Valmieras biznesa inkubatoru un aplūkoja Cempu ielas pārbūves projekta īstenošanu.

 

Foto: ES fondu uzraudzības komitejas delegācija un AS „Valmieras stikla šķiedra” ražošanas vadītājs Ģirts Vēveris (sestais no kreisās puses), Produktu pārvaldības daļas vadītāja Laila Pētersone (trešā no kreisās puses).