Dzīvojam zaļi: par zaļu un sakoptu Valmieru un Latviju!

29. aprīlis, 2019

Jau piekto gadu pēc kārtas arī AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kolektīvs ar savām ģimenēm piedalījās Vislatvijas vides sakopšanas iniciatīvā Lielā Talka, sakopjot uzņēmuma apkārtni un šogad pieņemot #TrashTag izaicinājumu, sakot “NĒ” piegružošanai dabā. 

Kamēr lielie talkotāji čakli strādāja, paši mazākie varēja pārbaudīt spēkus slēpņošanas spēlē, meklējot atkritumus un pēc tam tos šķirojot. Kā arī, protams, neiztika bez gardajām pusdienām. 

Gadskartējā Lielās Talkas iniciatīva šogad norisinājās 27.aprīlī visā Latvijā. Lielās Talkas ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, un tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp apkārtējā vide. 

Paldies visiem talkotājiem! 
Par zaļu un sakoptu Valmieru un Latviju!