Duke I S.à r.l iegūst AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kontrolpaketi

18. februāris, 2021

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 18. februārī  ir noslēgts darījums par 83,14% (astoņdesmit trīs, komats, četrpadsmit procentiem) akciju pārdošanu un pirkšanu no Sabiedrības pamatkapitāla, ievērojot noteikumus, kas izklāstīti Akciju pirkuma līgumā, kas noslēgts starp Sabiedrības kontrolējošo akcionāru grupu, no vienas puses, un Duke I S.à r.l. (turpmāk – “Duke”), Luksemburgas sabiedrību ar ierobežotu atbildību, no otras puses.

Sabiedrība jau iepriekš ir informējusi, ka Duke ir Warwick alternatīvo ieguldījumu fonda European Opportunities Fund III LP, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP (turpmāk – “Warwick”), Luksemburgas meitasuzņēmums. Warwick ir Londonā bāzēts ieguldījumu pārvaldnieks, kas darbību koncentrē uz Eiropas “special situations” jeb īpašos apstākļos nokļuvušiem uzņēmumiem, un tā pārvaldīto fondu pārvaldībā esošie aktīvi pārsniedz 2 miljardus eiro.

Darījuma ietvaros tika pārdotas 19 872 715 akcijas par vienas akcijas cenu 0,5483 eiro.

Kopējā pirkuma summa ir 10 896 209,63 eiro.

Turpmākais akcionāru sadalījums ir sekojošs:
    83,14% - Duke I S.à r.l.;
    10,50 % - P-D Management Industries Technologies GmbH;
    6,36 % - citi.

“Uzņēmums un tā vadība sveic jauno vairākuma akcionāru un vēlas pateikties Warwick Capital par izrādīto atbalstu. Šis solis, kā arī ar to saistītais finansiālais nodrošinājums dod mums iespēju vēl vairāk paplašināt uzņēmējdarbības modeli un nodrošināt uzņēmumam nepieciešamās investīcijas, kas nebija iespējams pēdējos gados,” stāsta Stefans Jugela kungs, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs.

Warwick Capital Partners līdzdibinātājs Īans Burgess: “Warwick atbalstīs VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzņēmuma finanšu pārstrukturēšanā un nākamajā izaugsmes posmā. VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir viens no vadošajiem stikla šķiedras izstrādājumu ražotājiem Eiropā. Mēs centīsimies nostiprināt šo pozīciju un paplašināt produktu piedāvājumu, sadarbojoties ar vadības komandu un pašreizējiem uzņēmuma akcionāriem.”

Darījumā ietverta arī Danske Bank A/S prasījuma tiesību pret AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pārņemšana. Ar darījuma noslēgšanās brīdi Sabiedrības otrs lielākais kreditors ir Duke I S.à r.l. ar kopējo saistību summu 45 568 799,35 eiro uz 5 gadiem ar procentu likmi 4,5% p.a.