Ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

22. maijs, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada 22. maija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejas locekļiem.

1.1. Saskaņā ar akcionāru priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2020. gada 27. maiju:

  •      Aivars Lošmanis;
  •      Philipp Kögel;
  •      Andris Oskars Brutāns.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

1.2. Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4 (četras) reizes gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

1.3. Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1 850 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Valmierā, 2020. gada 22. maijā

Valdes priekšsēdētājs      S. Jugel

Valdes loceklis               Ģ. Vēveris