Atkalsatikšanās prieks mūsu Zelta fondam

25. jūlijs, 2018

Par godu uzņēmuma 55.jubilejai šodien VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRĀ viesojās bijušie ilggadīgie darbinieki jeb, ar lepnumu varam teikt, mūsu Zelta fonds. Bijušo kolēģu tikšanās laikā virmoja atkalredzēšanās prieks un sirsnīgas sarunas pie kafijas tases un jubilejas kūkas. 

Uzņēmuma valdes locekle Doloresa Volkopa un uzraudzības padomes loceklis Andris Brutāns klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma aktualitātēm un atbildēja uz interesējošajiem jautājumiem. Viesi devās uzņēmuma apskatē, apmeklējot tās nodaļas, kurās agrāk strādājuši.  

Līdztekus laba vēlējumiem un labajām domām, bijušie kolēģi bija sarūpējuši uzņēmumam arī dāvanu 55.dzimšanas dienā. Par godu svētkiem tika iestādīts sarkanlapu ozols ar vēlējumu, lai uzņēmums aug vēl varenāks un diženāks un lai šajā straujajā pārmaiņu laikā izdodas vienmēr būt spēcīgiem un veiksmīgi pielāgoties tirgus situācijām. Lai uzņēmuma 100.jubilejā, jau darbotos nanotehnoloģijas un augstākā robotika!

Sakām paldies Jermacānu saimei, kas svētkus saldināja, dāvājot saimniecībā iegūto medu. Paldies visiem par šodienas laba vēlējumiem, prieku un pozitīvo enerģiju!