Atbalsts pirmklasniekiem, uzsākot skolas gaitas

4. septembris, 2018

Arī šogad AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA piešķīrusi finansiālu atbalstu jeb pirmo skolas naudu 200 eiro apmērā 22 uzņēmuma darbiniekiem, kuru bērni šogad uzsāks mācību gaitas 1.klasē. Šādam mērķim šogad uzņēmums kopumā atvēlējis 4 400 eiro.

Atbilstoši AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA darba koplīgumam, uzņēmums pirmo skolas naudu 200 eiro apmērā piešķir darbiniekam, kura bērns uzsāk mācības 1.klasē. Nauda tiek izmaksāta, ja darbinieks uzņēmumā ir nostrādājis 6 mēnešus, pamatojoties uz iesniegumu un uzrādot izziņas oriģinālu no izglītības iestādes līdz 1.augustam. Savukārt, ja uzņēmumā strādā abi bērna vecāki, pabalsts tiek izmaksāts vienam no viņiem pēc pašu vecāku rakstveida norādījuma.