AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un LIA arodbiedrība atkārtoti paraksta ģenerālvienošanos

16. aprīlis, 2024

Piektdien, 5. aprīlī, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība atkārtoti parakstījušas stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos.

Šīs ģenerālvienošanās mērķis ir veicināt abpusēju sadarbību sociālā dialoga attīstībā darba tiesību, darba aizsardzības, darba produktivitātes, labvēlīgas sociālās vides radīšanā nozarē nodarbinātajiem darba ņēmējiem un attīstīt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas stikla šķiedras nozares izaugsmi un nozares uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

“Šis ir kā jumta dokuments, kas simbolizē uzņēmuma un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības savstarpēju sadarbību un kopīgu interešu virzību. Abām pusēm lielākā vērtība ir darbinieki, tāpēc sadarbojoties vēlamies gan radīt lielāku drošības garantu mūsu nozares darbiniekiem, gan kopīgi virzīt jautājumus par nepieciešamiem uzlabojumiem likumdošanā. Jau iepriekšējās ģenerālvienošanās ietvaros aizvadījām vairākas interesantas tikšanās sociālā dialoga ietvaros un esam apņēmušies arī turpmāk tikties, lai abpusēji apmainītos ar aktualitātēm, lielākajām problēmām un sasniegumiem. Noslēdzot stikla šķiedras ģenerālvienošanos, mēs no nozares puses garantējam, ka saviem darbiniekiem maksāsim augstāku atalgojumu par valsts noteikto minimālo algu, nosakot atalgojuma minimumu trīs kvalifikācijas līmeņos. Savukārt Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība ir mūsu partneris, lai aktualitātes un ierosinātos grozījumus likumdošanā nodotu valsts lēmējinstitūcijām. Ģenerālvienošanās mums palīdzēs risināt darba spēka trūkuma problēmu, jo līdz ar izmaiņām likumdošanā, beidzot varēsim trešo valstu pilsoņus nodarbināt ar vienādu darba samaksu kā mūsu vietējiem iedzīvotājiem. Mēs novērtējam, ka tikām uzrunāti uz šādu savstarpēju sadarbību, un tikai apvienojoties un ejot kopīgu ceļu visām iesaistītajām pusēm, mēs varam sasniegt kopīgu mērķi un dzirdīgas ausis!” stāsta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA personāla direktore Dace Purmale.

Ģenerālvienošanās stāsies spēkā trīs mēnešu laikā pēc tās publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir saistoša trīs gadus, pēc tās stāšanās spēkā.

Ģenerālvienošanās dokumentu atradīsiet ŠEIT.