AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un LIA arodbiedrība paraksta ģenerālvienošanos

18. decembris, 2019

Otrdien, 17. decembrī, Valmierā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels (Stefan Jugel), valdes loceklis Ģirts Vēveris un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Rita Pfeifere parakstīja stikla šķiedras nozares ģenerālvienošanos.

Ģenerālvienošanās mērķis ir veicināt abpusēju sadarbību sociālā dialoga attīstībā darba tiesību, darba aizsardzības, darba produktivitātes, labvēlīgas sociālās vides radīšanā nozarē nodarbinātajiem darba ņēmējiem un attīstīt ilgtspējīgas un konkurētspējīgas stikla šķiedras nozares izaugsmi un nozares uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.

“AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir stikla šķiedras nozares līdere Latvijā, kas nozarē nodarbina vislielāko strādājošo skaitu. Uzskatām, ka mums jārāda piemērs un labā griba risināt jautājumus, kas ļautu uzlabot darbinieku darba apstākļus, veicinātu darbinieku prasmju attīstību un izaugsmi, atvieglotu citus ar darbu saistītus jautājumus, piemēram, transporta iespējas nokļūšanai darbā. Ar vienošanos apņemamies ne tikai saviem spēkiem turpināt darbu pie uzlabojumiem, bet arī aktīvi virzīt izmaiņas normatīvo aktu jomā, lai nodrošinātu arvien labākus nosacījumus un ieguvumus uzņēmumā un nozarē strādājošajiem,” par ģenerālvienošanos stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA personāla direktore Dace Purmale: “Parakstot vienošanos, apstiprinām un garantējam, ka mūsu uzņēmumā darbinieku atalgojums ir augstāks kā valstī noteiktā minimālā mēneša alga. Esam noteikuši minimālo atalgojuma limitu katrā amatu līmeņa kategorijā pret valsts minimālo mēneša algu. Ņemot vērā, ka uzņēmuma vidējais atalgojums ievērojami pārsniedz minimālo mēneša algu un tādējādi arī uzņēmuma maksāto nodokļu apmērs ir lielāks kā vidēji, kopdarbā ar darba ņēmēju pārstāvjiem vēlamies virzīt uzņēmumam labvēlīgākus nosacījumus nodokļu jautājumos, kas skar tieši labumus, ko dodam uzņēmuma darbiniekiem, piemēram, transports, izglītošana un darba veikšanas palīglīdzekļi. Uzņēmuma prioritāte ir darbinieks, bet katrs papildu labums mums izmaksā prāvus līdzekļus, jo skaitliski esam liels kolektīvs. Mēs vēlamies saņemt kaut nelielu valsts atbalstu un izmaiņas likumdošanā, lai uzņēmumiem draudzīgākie nosacījumi ļautu darbiniekiem dot vairāk.”

Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Rita Pfeifere: “Ar šīs ģenerālvienošanās parakstīšanu ir izpildīti Darba likuma 18. pantā noteiktie priekšnosacījumi, kas saistās ar apgrozījumu un nodarbināto skaitu. Šis ir ļoti nozīmīgs solis nozares attīstībai, kurš tika sperts pēc garām un konstruktīvām sarunām.”

Ģenerālvienošanās stāsies spēkā sešu mēnešu laikā pēc tās publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ir saistoša trīs gadus, pēc tās stāšanās spēkā brīža.

Ģenerālvienošanās dokumentu atradīsiet ŠEIT.