AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un AS SEB Banka vienojas par refinansēšanu un jaunas kredītlīnijas piesaistīšanu

18. februāris, 2021

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 18. februārī AS SEB Banka un Sabiedrība uz 5 gadiem ir refinansējušas esošās saistības 45 575 442,87 eiro apmērā. Sabiedrībai aizdevuma atmaksa jāsāk veikt ar 36. mēnesi no līguma spēkā stāšanās brīža saskaņā ar abu pušu starpā noslēgto apmaksas grafiku.

Tāpat puses ir vienojušās par jaunas kredītlīnijas atvēršanu 10 miljonu eiro apmērā uz 5 gadiem, lai Sabiedrība varētu sekmīgi īstenot plānotās investīcijas. Galvenokārt plānotās investīcijas saistītas ar stikla kausēšanas krāsns renovāciju 2021. gada vasarā.