AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumi

3. decembris, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka tostarp saistībā ar 2020. gada 28. oktobrī starp Sabiedrības vairākuma akcionāriem un Duke I S.à r.l (“Duke”) noslēgto akciju pirkuma līgumu (turpmāk – “Akciju pirkuma līgums”) ir nepieciešams rosināt grozījumus tiesiskās aizsardzības procesa plānā (turpmāk – “Plāns”). Duke ir alternatīvo ieguldījumu fonda Warwick European Opportunities Fund III LP, kuru pārvalda Warwick Capital Partners LLP (“Warwick”), Luksemburgas meitas uzņēmums.

Akciju pirkuma līguma noslēgšana un jauna akcionāra piesaistīšana, pie nosacījuma, ja iestāsies vai tiks izpildīti Akciju pirkuma līgumā noteiktie priekšnosacījumi, pavērs iespēju Sabiedrībai restrukturizēt savas pašreizējās saistības pret nodrošinātiem kreditoriem uz izdevīgākiem noteikumiem, pagarinot aizņēmumu atmaksas termiņu un samazinot kapitāla lietošanas procentu apmēru.

Sabiedrība apliecina, ka tai nepieciešams saņemt papildu finansējumu, lai saglabātu tās esošos likviditātes rādītājus un segtu operacionālās izmaksas, kas tiktu nodrošināts potenciālā darījuma pabeigšanas rezultātā.
 
Grozījumu Plānā viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt Sabiedrībai tiesības un iespēju, pie nosacījuma, ja iestāsies vai tiks izpildīti Akciju pirkuma līgumā noteiktie priekšnosacījumi, noslēgt iepriekš minētos darījumus. Līdz brīdim, kad iestāsies vai tiks izpildīti visi Akciju pirkuma līgumā noteiktie priekšnosacījumi, Sabiedrība turpinās pildīt Plānu līdzšinējā apmērā un kārtībā. Grozījumu Plānā apstiprināšana neietekmēs Sabiedrības līdzšinējo saistību izpildi pret nenodrošinātiem kreditoriem.

Vienlaikus Sabiedrība Grozījumu Plānā atjaunina noteiktu informāciju, tai skaitā atjauno datus par Sabiedrības plānoto ieņēmumu un izdevumu apmēru, un citu informāciju.

Sabiedrība 2020. gada 3. decembrī nosūta TAP Plāna kreditoriem Plāna grozījumus un lūdz sniegt piekrišanu līdz 2020. gada 18. decembrim.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA TAP Plāna grozījumi tiks publicēti pēc tiesas lēmuma.