AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA tiesā iesniedz pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa plāna grozījumiem

30. aprīlis, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk – “Sabiedrība”) valde paziņo, ka 2020. gada 30. aprīlī Sabiedrība tiesā ir iesniegusi pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) plāna grozījumu apstiprināšanu.

Sabiedrība ir saņēmusi 100% nodrošināto kreditoru un 78,5 % nenodrošināto kreditoru piekrišanu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA plānam piemērotajiem grozījumiem. Sabiedrība augstu vērtē līdzšinējo atbalstu un izsaka lielu pateicību saviem kreditoriem un citām ieinteresētajām pusēm.

Vidzemes rajona tiesa pieteikumu izskatīs rakstveida procesā 2020. gada 14. maijā. PIEZĪME! Lietas sarežģītības dēļ tās izskatīšana rakstveida procesā pārcelta uz 2020. gada 19. maiju. Paziņojumu skatīt šeit.

Kā ziņots iepriekš, 2020. gada 31. martā Sabiedrība informēja par TAP plāna grozīšanu. Skatīt paziņojumu šeit.  

2020. gada 3. aprīlī Sabiedrība izsūtīja TAP plāna kreditoriem plāna grozījumus un lūdza sniegt piekrišanu līdz 2020. gada 24. aprīlim. Sabiedrība publiskoja arī būtiskākos plānā ietvertos grozījumus. Skatīt paziņojumu šeit.

2019. gada 18. jūnijā Vidzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu ierosināt Sabiedrības TAP un ar 2019. gada 18. oktobra lēmumu Vidzemes rajona tiesa apstiprināja Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu un procesa īstenošanu. Skatīt paziņojumus šeit un šeit.