AS „Valmieras stikla šķiedra” saņem Zaļās izcilības balvu

10. decembris, 2015

AS „Valmieras stikla šķiedra” saņēmusi Valsts vides dienesta apbalvojumu „Zaļās izcilības balva” kā viens no Latvijas uzņēmumiem, kas visaugstākajā līmenī rūpējas par vides aizsardzību, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumu kopumu ietekmes uz vidi samazināšanai. Apbalvojums saņemts Valsts vides dienesta rīkotajā godināšanas ceremonijā 9.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Lai progress ietu roku rokā ar ilgtspējību, katru gadu uzņēmums veic būtiskus ieguldījumus ražošanas tehnoloģiju modernizācijā, padarot tās labvēlīgākas darbiniekiem, racionālas un orientētas uz resursu un apkārtējās vides aizsardzību un nodrošinot nepārtrauktu visu procesu efektivitātes palielināšanos.

AS „Valmieras stikla šķiedra”, pateicoties plānveidīgai  un mērķtiecīgai dažādu videi draudzīgu projektu ieviešanai, pēdējo deviņu gadu laikā uz katru saražoto produkcijas vienību izdevies samazināt siltumnīcefekta gāzes emisiju par 55% un deponēto rūpniecības atkritumu apjomu par 41%.  2015.gadā uzņēmumā pilnībā modernizēta notekūdeņu attīrīšanas sistēma, ieguldot projektā vairāk nekā 2 miljonus eiro. Darbi tika veikti, lai samazinātu slodzi uz vidi un resursu patēriņu, neskatoties uz to, ka jau darbojās rūpniecisko notekūdeņu trīs pakāpju attīrīšana, kas nodrošināja par 40% efektīvāku attīrīšanu, nekā to paredzēja valstī noteiktie normatīvi.

AS „Valmieras stikla šķiedra” ilgstoši strādā saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001. Šī gada septembrī saņemts sertifikāts, kas apliecina, ka uzņēmuma vadības sistēma ir auditēta un atzīta atbilstoši ISO 14001:2004 vides pārvaldības standarta prasībām. Iegūtais sertifikāts apstiprina uzņēmuma rūpes par apkārtējo vidi un saudzējošu risinājumu ieviešanu praksē – atkritumu šķirošanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei, ekonomiski pamatotu resursu patēriņa samazināšanu, piesārņojošu emisiju samazināšanu, vides risku apzināšanu. Līdz šim AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumos daudz paveikts vides jautājumos, un ISO 14001 standarta prasības, ekonomiskie un sociālie izaicinājumi paredz arī turpmāk mazināt darbības slodzi uz apkārtni.

Neapstājoties pie paveiktā, AS „Valmieras stikla šķiedra” turpina darbus, lai sertificētu uzņēmumu ISO 50001 energopārvaldības standartam, kas kalpos par  apliecinājumu, ka uzņēmums atbilst visām standartā noteiktajām prasībām.

Foto: AS „Valmieras stikla šķiedra” viceprezidents Dainis Šēnbergs un uzņēmuma vides aizsardzības speciāliste Pārsla Dance saņem Zaļo izcilības balvu. Foto ©Valsts vides dienests