AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA saņem darba drošības vadības sistēmas sertifikātu ISO 45001

2. decembris, 2021

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir saņēmusi starptautisko ISO 45001:2018 vadības sistēmas sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma plānveidīgu pārvaldības pieeju un proaktīvu risinājumu ieviešanu darbinieku veselības un darba drošības vides uzlabošanā. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmums sekmē, lai darbinieki darbavietā justos droši, veseli un iesaistīti, samazinot darba nelaimes gadījumu traumas un arodveselības saslimšanas. 

Starptautiskās pieredzes pārņemšana

Uzņēmumam jau vairākus gadus bija vēlme stiprināt tā pārvaldības procesus, izmantojot  ISO 45001 standarta kvalitātes prasības kā jau pārbaudītu  instrumentu, darbam pie šīs idejas attīstīšanas uzsākoties 2019.gada aprīlī un sekmīgi noslēdzoties šī gada oktobrī. 

“AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ISO 45001 standarta esamība ir apliecinājums sadarbības partneriem, ka mūsu darba aizsardzības sistēma atbilst labai pārvaldības praksei. Turklāt sakārtota  un  uzlabota darba aizsardzības sistēma sekmē darbinieku izpratni un vēlmi piedalīties tās īstenošanā. Tas savukārt sekmē darba aizsardzības procesu uzlabošanos un samazina potenciālu veselības apdraudējumu, tai skaitā arodsaslimšanas,” uzsver Vides, darba un veselības aizsardzības daļas vadītāja Pārsla Dance.

“ISO 45001 standarta izveidē darbojas starptautiski speciālisti, un tāpēc tajā iekļauta vislabākā pieredze un prakse no dažādām valstīm. Ieviešot un īstenojot standarta prasības, uzņēmums ieguva sistematizētu izpratni par būtiskiem darba aizsardzības aspektiem, konkrētām izpildāmām rīcībām un tam nebija “jāizgudro savs velosipēds”,” norāda Pārsla Dance. 

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA līdzšinējā pieredze ISO vadīšanā palīdzēja integrēt darba aizsardzības sistēmu uzņēmuma pārvaldības procesos. Gatavojoties sertifikācijas auditam, papildināta esošā un izstrādāta jauna dokumentācija - darba aizsardzības pārvaldības sistēmas rokasgrāmata, procesu apraksti un citi ar ISO standarta prasībām saistīti dokumenti. Uzlabota informācijas pieejamība par darba vides riskiem un aizsardzības pasākumiem uzņēmuma darbiniekiem un viesiem, būtiski uzlabota komunikācija darba aizsardzības jautājumos organizācijā, kā arī uzlabota individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamība un kvalitāte un ieviestas radošas idejas darba aizsardzības procesu drošības sekmēšanai. 

Mērķtiecīgas investīcijas darba vides uzlabošanā

Arī līdz ISO 45001 sertifikātam uzņēmums mērķtiecīgi investējis darbinieku veselības un darba vides drošības uzlabošanā, nodrošinot darbam nepieciešamās pamatlietas (droši darba apstākļi, darba apģērbs, amata pienākumu veikšanai nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi un tehniskie resursi u.c.), organizējot regulāras apmācības darba aizsardzības jomā un apmaksājot darbiniekiem veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Uzņēmumā darbiniekiem ir pieejami ambulatorās aprūpes medmāsas pakalpojumi, nodrošinot primāro veselības aprūpi un kvalitatīvāku darbinieku atgriešanos darba vidē pēc ilgstošas prombūtnes un slimošanas. Ērtībai arī obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem tiek nodrošinātas uz vietas uzņēmumā. 

Pēdējā gadā uzsvars arī uz fiziskās darba vides sakārtošanu un uzlabošanu, izremontējot sanitārās un ikdienas darba telpas. 

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA jau vairākus gadus strādā saskaņā ar ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas standartu, ISO 50001:2018 energopārvaldības standartu, ISO 14001:2015 vides pārvaldības standartu un tagad arī ar arodveselības un darba drošuma vadības sistēmas ISO 45001:2018 standartu.