AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA izglīto darbiniekus vides aizsardzības jomā

11. oktobris, 2023

Ar mērķi izglītot un informēt savus darbiniekus, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzsākusi diskusiju un ekskursiju ciklu saviem darbiniekiem par šī brīža vides aizsardzības sistēmu uzņēmumā un jauniem izaicinājumiem nākotnē. Ikvienam darbiniekam tiek dota iespēja dabā izsekot notekūdeņu ceļus uzņēmumā, gūt atbildes uz jautājumiem, kā arī dalīties idejās.

Septembrī un oktobrī kopumā diskusijai un ekskursijai “Notekūdeņiem pa pēdām” pieteikušies vairāk nekā 60 darbinieki, kas izmantoja iespēju redzēt ūdens ieguves un sagatavošanas sistēmu, kā arī notekūdens attīrīšanas sistēmu AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA.

Vides, darba un veselības aizsardzības daļas vadītāja Pārsla Dance stāsta, ka “diskusiju formāts sekmē ne tikai infomācijas apmaiņu, bet arī sniedz iespēju rasties jaunām idejām un risinājumiem. Tieši tādēļ uz diskusiju aicināts ikviens uzņēmuma darbinieks, jo uz vienu problēmjautājumu var būt dažādi skatījumi, kas izriet no dažādām līdz šim iegūtām zināšanām, uzkrātām pieredzēm, dažādiem darba posteņiem. Šajā diskusijā fokuss ir likts uz Eiropas Savienības stratēģijas ”Eiropas zaļais kurss” radītiem jauniem izaicinājumiem uzņēmumam. Vēlamies arī akcentēt, cik svarīgi ir mums kā lielam rūpniecības uzņēmumam ir darboties pēc aprites ekonomikas principiem. Mūsu interesēs pavisam noteikti ir uzlabot arī energoefektivitāti un samazināt resursu patēriņu. Ekskursijas “Notekūdeņiem pa pēdām” mērķis ir parādīt uzņēmuma darbiniekiem, mūsuprāt, uzņēmuma veiksmes stāstu – labi izveidotu un efektīvi funkcionējošu notekūdens attīrīšanas sistēmu, kas ietver aprites ekonomikas principus, kā arī informēt, cik svarīga ir katra darbinieka līdzdalība šo procesu efektivitātes nodrošināšanā.” 

Nākotnē izaicinājumu noteikti netrūks dažādās jomās, un atslēga tam visam ir izpratne un zināšanas. Uzskatām, ka veltot laiku darbinieku informēšanai un izglītošanai, mēs speram soli pareizajā virzienā, lai sasniegtu labākus rezultātus. Arī turpmāk uzņēmumā ir vēlme attīstīt šāda veida tikšanās ar darbiniekiem.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kā vienīgais uzņēmums Valmierā ir izveidojis un pilnveido notekūdens attīrīšanas sistēmu, kas ļauj saviem spēkiem pilnībā attīrīt ražošanas un sadzīves notekūdeņus.