AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pēc stikla kausēšanas krāsns rekonstrukcijas sasniedz plānoto apjomu un uzrāda stabilu ražošanu

9. janvāris, 2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2019. gada 29. novembrī sekmīgi noslēgta augsta silīcija oksīda satura stikla kausēšanas krāsns Nr. 3.0 rekonstrukcija. Tika paredzēts, ka pilna stikla kausēšanas krāsns ražība tiks sasniegta līdz 2020. gada marta nogalei, tomēr jau šobrīd ražošana sasniegusi budžetā plānoto ikdienas ražošanas apjomu.

Krāsns mūrēšanas darbi tika pabeigti 13. novembrī, mūrēšanas posma noslēgšana uzņēmumā tika atzīmēta, pulcinot projekta īstenošanas komandu un pret krāsns mūri svinīgi sasitot šampanieša pudeli, tādējādi novēlot krāsnij ilgu un ražīgu mūžu. Šajā pašā dienā uzsākta krāsns sildīšana, lai to sagatavotu stikla šķiedras ražošanas uzsākšanai. Pirmais stikla šķiedras pavediens tika iegūts 3. decembrī, jau 5. decembrī sasniegti 93% no ikdienas ražošanas jaudas, savukārt 25. decembrī sasniegti 100%. Ražošanas process un saražotā stikla apjoms ir stabils.

“Krāsns pārbūve noritēja atbilstoši plānam, par ko esam gandarīti, un saku lielu paldies gan mūsu komandai, gan sadarbības partneriem, kuri piedalījās rekonstrukcijas projekta īstenošanā. Stikla kausēšanas krāsns ražošanas uzsākšana vienmēr ir sarežģīts un laikietilpīgs process, tāpēc jo īpaši priecē, ka 2020. gadu esam sākuši ar ļoti laicīgu ražošanas apjomu stabilu iegūšanu. Ievērojams darbs ir jau paveikts, bet redzamus augļus jeb silīcija stikla produktu saražotā apjoma pieaugumu paredzam nākamo mēnešu laikā,” stāsta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA par ražošanu atbildīgais valdes loceklis Ģirts Vēveris.

Jāatzīmē, ka E-stikla kausēšanas krāsns Nr. 1.0 un Nr. 2.0 nodrošina stabilu ražošanas apjomu un izpilda ikdienas ražošanas jaudu vidēji 102% apmērā (atskaites periodā: 1.-7. janvāris).

Kā ziņots iepriekš, rekonstrukcijas projekta kopējais investīciju apjoms ir 1,8 milj. EUR, savukārt stikla kausēšanas krāsns plānotais dzīves cikls pēc rekonstrukcijas ir pieci gadi. Ņemot vērā jaudas un saražotās produkcijas apjoma pieaugumu, Sabiedrība jau izveidojusi vairākas jaunas darbavietas ražošanas nodaļās, lai nodrošinātu krāsns apkalpošanu un saražotās produkcijas efektīvu tālāku apstrādi.