AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums

23. marts, 2018

A.god. akcionāri,

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde informē, ka AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA auditētā konsolidētā gada pārskata sagatavošanai rūpīga uzmanība tiek pievērsta investīciju pārbaudei P-D VALMIERA GLASS USA Corp. Šī lielā apjoma finanšu datu pārbaude ir priekšnoteikums gada finanšu pārskata galīgajai apstiprināšanai, līdz ar to AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA auditētais konsolidētā gada pārskats par 2017.gadu tiks publicēts 13.04.2018.

Cerot uz akcionāru sapratni par rūpīgu konsolidēto gada pārskata sagatavošanu,
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde