AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par valdes sastāvu

23. jūlijs, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (“Sabiedrība”) informē, ka, sākot ar 2019.gada 1.augustu, Sabiedrības valde strādās šādā sastāvā: līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Stefan Jugel, valdes loceklis Ģirts Vēveris un jaunievēlētais valdes loceklis Ingo Bleier, kurš vadības stafeti pārņems no Andre Heinz Schwiontek un turpmāk būs atbildīgs par produkcijas pārdošanas, iepirkumu un produktu pārvaldības jautājumiem Sabiedrībā un tās meitas uzņēmumos.

Sabiedrības valde jau iepriekš ziņojusi (lūdzu, skatīt 2019.gada 2.jūlija paziņojumu šeit), ka Andre Heinz Schwiontek ir iesniedzis paziņojumu par Sabiedrības valdes locekļa amata, tajā skaitā ieņemamo amatu meitas uzņēmumos, atstāšanu ar 2019.gada 1.augustu.